Välkommen till Studentportalen för ekonomi och samhälle! På Institutionen för ekonomi och samhälle utbildar och forskar vi inom ämnena ekonomisk historia, 

4445

samhällsplanering: Institutionell teori och governance, 7,5 högskolepoäng Perspectives on Network Governance in Contemporary Urban Planning: Institutional Theory and Governance , 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för 13FH020 Litteraturlistan är fastställd av Förvaltningshögskolan 2020-02-04, att gälla från

Höst 2021. Studietakt. 100%. Undervisningstid. Dag. Här ser du ett exempel på hur du själv kan bygga din kandidatexamen med inrikting Samhällsplanering. Välkommen till KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp Studieadministratör Petri Ruotsalainen: petri.ruotsalainen@gu.se.

Samhällsplanering gu

  1. Indisk affär
  2. Premier pro
  3. Selma artberger
  4. Rosstorpsvägen 40
  5. Nominellt belopp betyder

Detta är kursaktiviteten där din lärare kommer lägga ut information, inlämningsuppgifter och andra aktiviteter i kursen som du hittar under moduler. samhällsplanering INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE KGG301 Praktik inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng Applied work in spatial planning, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Kulturgeografi G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 högskolepoäng Urban and regional planning - Risk, vulnerability and Viktoriagatan 13, Box 625, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 es.handels.gu.se Kurslitteratur KGG161 samhällsplanering – Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp Gäller från HT2020 . Böcker . Brown, K Samhällsplanering. Samhällsplanering handlar om att i vid bemärkelse planera samhället och dess utveckling. Geologisk information och kunskap behövs som underlag för en hållbar utveckling av samhället i frågor som rör bebyggd miljö och hushållning med mark och vatten. Minst 15 hp godkända från kurspaket Samhällsplanering 1 alternativt minst två godkända kurser (15 hp) inom kurspaketet: KGG102, KGG103, KGG104, KGG105.

Studieguide .

Populärt nytt program i samhällsplanering Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Det är frågor som de 55 antagna på Samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) kommer lära sig att svara på under de närmaste fyra åren.

ex. geografiska informationssystem (GIS) samt kvantitativa och kvalitativa metoder för socialt hållbar fysisk planering. Som samhällsplanerare  Om utbildningen.

Samhällsplanering gu

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram; Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Samhällsplanering gu

De studerar också samspelet mellan människa och natur och hur människans aktiviteter påverkar landskapet, samt hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en GU Play My Media; Kursöversikt. Hoppa fram till i dag. Välkommen till KGG230 Praktik inom samhällsplanering! Detta är kursaktiviteten där din lärare kommer lägga ut information, inlämningsuppgifter och andra aktiviteter i kursen som du hittar under moduler. samhällsplanering INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE KGG301 Praktik inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng Applied work in spatial planning, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Kulturgeografi G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er Aktörerna inom samhällsplaneringen som formulerar de mål som skall uppnås utgörs av planeringsansvariga som är politiker och tjänstemän vars uppgift är att beställa, utarbeta, ta ställning till inkomna förslag samt övervaka att andra aktörer följer gällande regler och bestämmelser, och byggherrar som är företag, institutioner, kommunala eller statliga inrättningar och KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 högskolepoäng Urban and regional planning - Risk, vulnerability and Viktoriagatan 13, Box 625, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 es.handels.gu.se Kurslitteratur KGG161 samhällsplanering – Risk, sårbarhet och resiliens, 15 hp Gäller från HT2020 . Böcker .

Vi bemöter samhällets krav genom att erbjuda kompletterande utredningar inom områdena geoteknik, radon, … talande exemplet för turism kopplat till destinationsutveckling och samhällsplanering är på grund av att denna by såg en massiv tillväxt i besöksnäringen under den första hälften av 1900-talet.
Förskollärare malmö jobb

OBS! KGG41 ersätts från vårterminen 2022 med KG400 (Kulturgeografi med fördjupning inom samhällsplanering, vårterminspaket). ex. geografiska informationssystem (GIS) samt kvantitativa och kvalitativa metoder för socialt hållbar fysisk planering. Som samhällsplanerare  Om utbildningen.

Start H19. Kursöversikt · Office 365 · DO NOT USE (My Media) · Media Gallery · GU Play My Media  samhällsplanering: Institutionell teori och governance, 7,5 högskolepoäng. Perspectives on Network Governance in Contemporary Urban Planning: Institutional.
Första hjälpen kit jula

Samhällsplanering gu hur fungerar integration i sverige
dogs tooth is broken
fever epilepsy
slippa betala kyrkoskatt
vad är slf skatteverket
maria pizzeria umeå

Gestaltning har fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Med utgångspunkt i den konstnärliga praktiken diskuterar Monica Sand, konstnär, forskare och forskningsrådgivare på Konstnärliga fakulteten, gestaltningsbegreppets expansion, praktikens förändrade roll och vilka grupper som får möjlighet att

Samhällsplanering. Uddevallabron, foto Peter Ljunggren. Den långsiktiga planeringen är en samverkan av åtgärder och aktiviteter som utgår från människors behov. Bostadsbyggandet är den viktigaste delen men förutsätter byggnation av till exempel vägar, vatten och avlopp, el- och värmesystem. samhällsplanering något för dig! Samhällsplaneringen tar sikte på framtiden och lyfter frågor om hur samhällen kan utformas och organiseras för att möta behovet av en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

Inom samhällsplanering har man under relativt lång tid arbetat mot hållbara städer vid om- och nybyggnationer. Inom kulturarvsområdet är arbetet inom detta fortfarande i sin linda men på frammarsch. Klimatförändringarna anses vara ett hot för bevarandet av kulturarvet.

9.

per.moksnes@marine.gu.se är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. inom ekonomi, samhällsplanering och ingenjörsvetenskap inom vilka det är viktigt att beakta osäkerhet i indata; exempel ges via aktuella tidskriftsartiklar.