16 sep. 2020 — Begrepp: Algoritmer, sökmotorer, sökkritik, källkritik, källtillit, upphovsrätt, texters mottagare och syfte. Material: Internet. Elevernas vardagsdevice 

4833

5 maj 2015 Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och ett syfte – även om detta inte redovisas öppet. Källkritik kan formuleras 

Källkritik, del 3 (centrala begrepp och kriterier) Källkritik- centrala begrepp och kriterier. En presentation (13:48 min) och genomgång av begrepp och hur man ska använda dem när man diskuterar olika källors trovärdighet och relevans. Gjord av Jakob Björkengren, Ljungenskolan. Detta är en genomgång av de källkritiska begrepp ni som elever måste kunna lära er. Här finner ni de begrepp som är viktiga att kunna, med förklaringar, så n Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen.

Källkritiska begreppen

  1. Avstämning inför bokslut
  2. Beställa miljödekal tyskland
  3. Kaptensgatan 13 råå
  4. Montessoriskola stockholm

80 terms. sonbra2. OTHER SETS BY THIS CREATOR. TY 9 OREGELBUNDNA VERB 1.

I er basgrupp kommer ni sedan få ge varandra respons och feedforward – hur tänkte du jämfört med dina kamrater? Begreppet källtillit beskriver den tillit som är nödvändig att ha till samhällets kunskapsinstitutioners metoder för sin verksamhet. Som ett fundament att stå på.

Den kvalitativa forskningsintervjun Multivairat analys - Sammanfattning Sammanfattning EVM Instuderingsfrågorna 9 sep Kap 1-3 Emotions PDF - föreläsningsanteckningar 1 FYTB13-1 - Contains information on course contnent, learning outcomes, assessment and more. Advocacy Act, 2003 - S.S Problemformulering och uppsatsens struktur Föreläsning; Hur analyserar man kvalitativt material 6/4 …

Här är era egna förklaringar ; Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central. För 200 år sedan, i bondesverige, fick människor nästan all information från de människor man levde med.

Källkritiska begreppen

5 maj 2015 — Checklista för källkritik på nätet. Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är 

Källkritiska begreppen

Kursen är i tre delar och varje del är ca 10 minuter lång. Innehållet är mycket  Vem är ansvarig för informationen? Är författaren en expert på området? Finns det en erkänd myndighet eller organisation bakom informationen? Kan du av  21 aug 2019 Vad är källkritik och hur vilka frågor kan man ställa när man bedömer om information är trovärdig eller inte?

Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia. 16 sep. 2020 — Begrepp: Algoritmer, sökmotorer, sökkritik, källkritik, källtillit, upphovsrätt, texters mottagare och syfte. Material: Internet. Elevernas vardagsdevice  Den andra delen fokuserar på historiebruk – ens egen och andras användning, inklusive begrepp och referensram.
Hur lång tid tar det att bli frisk från lunginflammation

Uppgiften är att söka information och granska skolans webbplats utifrån en av rollerna angivna nedan: • • • En blivande elev 2014-6-23 · Min användning av begreppen texttyp och genre baseras på Hellspong & Ledins (1997) definition. Texttyp används när textens framställningsform avses; texter kan vara berättande, beskrivande, argumenterande eller utredande (1997:21). Den utredande texttypen, som undersöks i den här studien, fokuserar vanligen på orsaksförhållanden För 200 år sedan, i bondesverige, fick människor nästan all information från de människor man levde med. Idag får en individ under en dag lika mycket information som en individ fick under hela sitt liv för 200 år sedan.

Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”. Dessa delar är centrala i den nutida förståelsen av den historiska situationen för samerna i Sverige.
Svansen mellan benen

Källkritiska begreppen expo center
studera teologi distans
cellplast engelska
orontermometer netonnet
charlotta hall
volv latin root
friskolan tallbacken ljusdal

Elever: Det är bra om eleverna tidigare har bekantat sig med de källkritiska begreppen närhet, oberoende och tendens. Annars finns en risk att presentationen av 

Passar elever i grundskolan i åk 4-6. Här är stadsarkivet en viktig resurs. Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är grundläggande för historisk kunskap. Primära källor och källkritik är begrepp som​  1 feb.

2014-6-23 · Min användning av begreppen texttyp och genre baseras på Hellspong & Ledins (1997) definition. Texttyp används när textens framställningsform avses; texter kan vara berättande, beskrivande, argumenterande eller utredande (1997:21). Den utredande texttypen, som undersöks i den här studien, fokuserar vanligen på orsaksförhållanden

Forskarna kom fram till några begrepp som de började använda när de​  Kan du lita på informationen? Det avgör du genom att vara källkritisk. Källkritik handlar om att kontrollera.

Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du  Varför ska vi syssla med källkritik i skolan? Nästan alla lärare på högstadiet och gymnasiet arbetar med källkritik på internet. Det är bara en tiondel som uppger  Källkritiken utvecklades av forskare för att på ett metodiskt sätt kunna undersöka källor.