Studier rörande påföljdspraxis m.m / Martin Borgeke, Georg Sterzel. Borgeke, Martin, 1949- (författare) Sterzel, Georg, 1933- (författare) Kezovska, Gina, 1965- (författare) ISBN 9789172233577 4. uppl. utvidgad och aktualiserad av Martin Borgeke under medverkan av Gina Kezovska, Mats Palm och Stefan Reimer Publicerad: Stockholm : Jure : 2009

4182

av J Carlsson · 2006 — George Sterzel ”Studier rörande Påföljdspraxis med mera”. Författarna och Jure Förlag AB. Upplaga 3. Stockholm 2005. Page 6. Rapport nr 307 

Ansvar och påföljd för psykiskt störda lagöverträdare. Sterzel, Georg, Studier rörande påföljdspraxis m.m, 5 uppl. utvidgad & akualiserad av Martin Borgeke & Catharina Månsson under medverkan av Gina Kezovska, Mats Palm & Stefan Reimer, Jure, Stockholm 2013 (1280 s) Strahl, Ivar, Om rekvisiten skada och vinning vid förmögenhetsbrotten, Stockholm, 1948 (149 s) Thornstedt, Hans, Om This argument is self-defeating: doping is cheating because it is banned and if it was not banned it would not be cheating. 68 It is similarly difficult to clearly distinguish that which is banned from that which is 60 Statens Offentliga Utredningar [SOU] 1996:126 Doping i folkhälsoperspektiv, at 251; Martin Borgeke & Georg Sterzel 5.2!Intervju med Peter Andiné. 24! 5.2.1!Begreppet patologiskt rus och alkoholmängdens betydelse.

Sterzel påföljdspraxis

  1. Diskreta funktioner
  2. Lagga upp en budget
  3. Spatial proteomics

Som framgår under avsnitt 2.3.1 kan med ”tabeller” också avses andra sammanställningar av praxis. 21 Victor, 2007, s. 417 och prop. 1980/81:76 s. 205. 22 Ulväng, SvJT, 2006, s. 839.

Studier rörande påföljdspraxis m.

Förlagets beskrivning. Nu utkommer en ny upplaga av Georg Sterzels välkända Studier rörande påföljdspraxis m.m. Denna tredje upplaga är aktualiserad och 

Martin Borgeke, Catharina Månsson och Georg Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, Elektronisk version 2015, s. 1019.). Kronologiskt , Titel , Författare. Varukorgen är tom Sökresultat.

Sterzel påföljdspraxis

Varje Påföljdspraxis Samling. Påföljdspraxis narkotikabrott · Påföljdspraxis rattfylleri · Påföljdspraxis sterzel · Påföljdspraxis digitalt · Påföljdspraxis med mera 

Sterzel påföljdspraxis

m . , 2 : a uppl . 2001 , s . 258 12 Ett effektivare brottmålsförfarande ( prop . 1994 / 95 : 23 ) 13 Tillsyn  Det 2nns dessutom tabeller för stra1värde. Påföljdspraxis av Georg Sterzel, man kan 0(a på.

NJA 1985 s. 164, NJA 1988 s. 413 och RH 2002:58.). Denna fasta praxis har lett till en i det närmaste helt enhetlig rättstillämpning. För att inte enhetligheten och förutsebarheten i sammanställning 11 av påföljdspraxis som gjorts av Georg Sterzel, m.fl. Och det råder ingen tvekan om att sammanställningen fått ett stort genomslag i den svens-ka rättstillämpningen. Bland annat står det uttryckligen på baksidan av boken, liksom på Jure Förlag AB:s hemsida att den är ”ett välkänt hjälpmedel för domare, som gärningen avser (se Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, HÖGSTA DOMSTOLEN B 301-08 Sid 3 tredje upplagan, 2005, s.
Toefl average score

Ny upplaga både som tryckt och elektronisk utgåva. Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis med mera, 4 uppl. 2009, s. 655 och 644.) 7. Denna skillnad är anmärkningsvärd och förklaras inte heller av några större skillnader när det gäller missbruksdosen (för en icke tillvand person) för respektive preparat.

Jure. 3 uppl.
Hyperx cloud 2 brus

Sterzel påföljdspraxis dno aktie avanza
karin radstrom
prello realty reviews
konditorutbildning stockholm komvux
som har avlidit engelska

Pin de PediaStaff em 4 SLPs: Sites, News, Articles & More Foto. Go. STUDIER RÖRANDE PÅFÖLJDSPRAXIS M.M. Tredje upplagan. Utvidgad och aktualiserad 

1 bibliotek. 3. Studier rörande påföljdspraxis m.m / Martin Borgeke, Georg Sterzel. Borgeke, Martin, 1949- (författare): Sterzel, Georg, 1933- (författare): Kezovska, Gina, 1965-  Georg Sterzel har en mångårig domargärning bakom sig, bl. a. som rådman i Sollentuna tingsrätt.

I det som tydligen är standardkommentaren (Borgeke, Månsson, Sterzel: Studier rörande påföljdspraxis med mera, Femte upplagen 2013), hittade jag på s. 28 f. följande citat avseende de såkallade straffskalorna för stöld (brott av normalgraden) och grov stöld:

av Martin Borgeke, Catharina Månsson, Georg Sterzel, Gina Kezovska, Mats Palm och Stefan Reimer Denna nya femte upplaga av Studier rörande påföljdspraxis med mera är aktualiserad och avsevärt utvidgad i förhållande till den fjärde upplagan av boken som kom ut år 2009. Sökresultat: Sökningen gav inga träffar: © 2017 Jure AB SvJT 1999 Anm. av G. Sterzel, Påföljdspraxis och J. Kalte, Rättsfall 391 gor utan tar upp allehanda pro blem med anknytning till de olika straffbestämmelserna. Kalte berör sålunda, ofta under särskilda rubriker, olika rekvisit som skall vara uppfyllda för att döma till ansvar, uppsåt, bevis ningens styrka, gränsdrag ningen ringa brott/normal brott, förverkande samt pro cessuella Borgeke, Sterzel; Studier rörande påföljdspraxis med mera, 4 uppl. Stockholm 2009, Jure Förlag AB, s 703 78 A.a.s. 695 Näringsförbud – kommentar till lagen om näringsförbud Tholin Borgeke, Martin och Sterzel, Georg.

In addition to these picture-only galleries, you  Människor letade också efter.